Kompetanse

Kunnskap kan være to ting; Det vi vet og Det at vi vet hvor vi kan lære det vi ikke vet.

Kvalitet

Enkelt sagt er kvalitet evnen til å tilfredsstille kundens krav og forventninger.

Kommunikasjon

Ord er veldig viktig i kommunikasjon.

Kontroll

Kontroll får vi når vi kombinerer Kompetanse, Kvalitet og Kommunikasjon.